دسته‌بندی نشده

The root causes of the furnaces tubes destruction of Amirkabir Petrochemical olefin unit

علل ریشه‌ای تخریب

Root causes investigation of convection and radiation tubes destruction of Amirkabir Petrochemical Unit liquid furnaces

Laboratory tests performed:

 • Quantometric chemical analysis
 • Tensile test
 • Hardness measurement
 • Metallography
 • OM light microscope
 • SEM scanning electron microscope
 • Chemical analysis of EDS X-ray separation
 • XRD X-ray spectroscopy
 • XRF Fluorescence Chemical Analysis
 • Naphtha analysis

Investigation of probable destruction mechanisms:

 • Quantometric chemical analysis
 • Tensile test
 • Hardness measurement
 • Metallography
 • OM light microscope
 • SEM scanning electron microscope
 • Chemical analysis of EDS X-ray separation
 • XRD X-ray spectroscopy
 • XRF Fluorescence Chemical Analysis
 • Naphtha analysis

علل ریشه‌ای تخریب
علل ریشه‌ای تخریب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *