خوردگی, مطلب آموزشی خوردگی

مدیریت خوردگی

مدیریت خوردگی

یک سیستم مدیریت خوردگی (CMS)  مجموعه ای مستند از پروسه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز برای برنامه ریزی، اجرا و بهبود قابلیت یک سازمان است. همچنین مدیریت خوردگی برای اداره کردن تهدیدی به نام خوردگی در برابر دارایی­‌ها و سیستم‌های دارایی به کار می رود.

توصیفات کلی

CMS  سیستم مدیریت مستقل نیست. این موضوع با توجه به نیاز به مدیریت خطر خوردگی در طول چرخه عمر دارایی توسط گروه‌­های مختلف در یک سازمان تعریف می شود. به طور معمول، CMS شکل اجزای ایجاد شده در یک چهارچوب تعریف شده در سیستم مدیریت را به خود می­‌گیرد.

CMS باید به عنوان بخشی از سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی (AIMS) یک سازمان طراحی شود. CMS برای مدیریت تهدیدات خوردگی و  دیگر تهدیدهای غیرمرتبط به خوردگی دارایی‌ها یا سیستم‌های دارایی طراحی می شود.

برای نمونه، نمودار شکل زیر ارتباط متقابل سیستم‌­‍‌های مختلف مدیریت سازمانی برای یک شرکت خط لوله را نشان می‌دهد.

سیستم مدیریت خوردگی
سیستم مدیریت خوردگی

این سیستم‌های مدیریت سازمانی به موضوعات مهمی از جمله ایمنی، کیفیت، یکپارچگی ساختاری و محیط می‌پردازند. برای سازمان‌های بدون سیستم مدیریت، استقرار یک سیستم مدیریتی نسبت به مدیریت خوردگی اولویت دارد.

تقابل بین CMS و سایر سیستم‌های مدیریت سازمانی

شکل زیر تقابل بین CMS و سایر سیستم‌های مدیریت سازمانی را نشان می‌دهد. شکل المانها را به المان‌های سیستم مدیریت استاندارد و المان‌های ویژه خوردگی تقسیم می کند.

نمودار، دو شاخه سیستم مدیریت را نشان می‌­دهد:

 (i) المان‌های سیستم مدیریتی که کلیه تهدیدها را شامل می‌شود (از جمله خوردگی)

(ii) المان‌‌های ویژه خوردگی

المان‌های سیستم مدیریت، در بالای مثلث به صورت سلسله مراتب مشخص است. این المان‌ها شامل خط مشی، استراتژی­‌ها، اهداف و تسهیل گرها، کنترل­‌ها و اقدامات هستند.

المان‌های تسهیل کننده و کنترل کننده‌ها از جمله المان‌‌های فرعی هستند. این المان‌ها برای همه المان‌های سیستم مدیریت اعمال می­‌شوند، از جمله موارد زیر:

 • خوردگی
 • سازمان
 • منابع
 • مدیریت ریسک
 • آموزش و صلاحیت
 • بررسی مدیریت
 • بهبود مستمر

(لیست کامل المان‌های فرعی در نمودار آورده شده است)

المان های سیستم مدیریت خوردگی
المان های سیستم مدیریت خوردگی

قرارگیری مدیریت خوردگی در چارچوب یک سیستم مدیریت کلی، از طریق المان‌های سیستم مدیریت استاندارد

المان‌های ویژه خوردگی از طریق برنامه‌ها، رویه‌ها و روش‌های کاری پیاده سازی می­‌شوند.

شکل زیر نشان می‌دهد چگونه مدیریت خوردگی از طریق المان‌های سیستم مدیریت استاندارد در چارچوب یک سیستم مدیریت کلی قرار می­‌گیرد.

نمودار موجود در شکل زیر، روند برنامه­‌ریزی خوردگی مبتنی بر ریسک، مشابه ISO 31000، اصول و دستورالعمل‌های مدیریت ریسک را نشان می‌دهد که شامل موارد ارزیابی خطر و پیشگیری یا کاهش دادن آن است.

چهارچوب مدیریت خوردگی بر اساس ISO 31000
چهارچوب مدیریت خوردگی بر اساس ISO 31000

نیاز به دانش فنی بالا

این نوع تحلیل، که در دو بخش پایین هرم مدیریت قرار می­‌گیرد، نیاز به دانش فنی بالا در مورد مکانیسم‌های خوردگی بالقوه یا موارد موجود برای کاهش دادن دارد.

این فرایند همچنین می­‌تواند به عنوان ورودی برای یک فرایند تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسک کامل که شامل عواقب و زمینه­‌های مرتبط است باشد؛ همانگونه که بعداً در این بخش توضیح داده می‌شود.

با این حال، بسته به نوع صنعت، انطباق مقررات، قابلیت اطمینان مورد نیاز و ملاحظات بازگشت سرمایه (ROI) نیز ممکن است از روش‌­های دیگر فرایندهای برنامه ریزی خوردگی استفاده شود.

توجه به این نکته مهم است که صرف نظر از نوع فرآیند برنامه ریزی خوردگی، پرسنل، برنامه‌ها، رویه‌ها و روش کار از طریق المان‌های سیستم مدیریت استاندارد کنترل و بهینه می‌شوند.

مثال یک؛ آموزش و صلاحیت پرسنلی

آموزش و صلاحیت پرسنلی ارزیابی‌های خوردگی را انجام می­‌دهند یا گزینه‌­های پیشگیری یا تخفیف را تعیین می­‌کنند. این کار باید از طریق سیستم مدیریت تعریف شده و بطور مداوم انجام شود.

بعلاوه، راه‌های ارتباطی و فرم‌ها یا اسناد قابل اجرا می­‌توانند از طریق سیستم مدیریت استاندارد و مداوم بهبود یابند.

برنامه‌های سیستم مدیریت خوردگی باید به کلیه بهره برداران مربوطه به میزان جزئیات هم‌انداره با مشارکت یا منافع تجاری آن‌ها در تحویل برنامه‌ها اعلام شود.

جزئیات پیاده سازی المان‌های مدیریت به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • نوع خوردگی که انتظار می‌رود یا دیده می‌شود.
 • چرخه عمر دارایی یا سیستم‌های دارایی.
 • بازگشت سرمایه (ROI)
 • اهمیت دارایی یا سیستم‌های دارایی.
 • الزامات نظارتی قابل اجرا
 • روش های موجود برای تخفیف

مثال دو؛ سطح نهایی المان‌های CMS

سطح نهایی المان‌های CMS؛ مثالی از فرایندهای خاص خوردگی و اسناد، شامل رویه‌ها و روش‌های کاری ناشی از برنامه‌های خوردگی است. این مورد شامل رویکرد پیاده سازی، تأیید، بازرسی و اقدامات تخفیف است.

به عنوان مثال، اگر پوشش مجدد گزینه کاهش دهنده ­ای باشد که در طی فرایند برنامه ریزی خوردگی انتخاب شده است، روش‌های مربوطه و روش‌های کار ممکن است شامل آماده سازی سطح، کاربرد پوشش و بازرسی پس از پوشش باشد.

برای این که اثربخشی را به حداکثر برسانیم باید CMS را به گونه ای طراحی کنیم که در تمامی مراحل مهم چرخه عمر دارایی تهدیدات ناشی از خوردگی از بین برود.چرخه عمر دارایی، از طراحی تا بهره برداری را شامل می شود.

علاوه بر این، فرایندهای بهبود مستمر CMS امکان بررسی و بهبود نه تنها در طول عمر یک دارایی خاص، بلکه در چرخه‌های عمر دارایی‌های مشابه یک سازمان را فراهم می­‌کند.

در این زمینه، اصطلاح “دارایی” دارایی‌های فردی، نوع دارایی‌ها یا سیستم‌های دارایی است که یک سازمان بدست می‌آورد، می‌سازد و یا زیاد می­‌کند.

مدیریت خوردگی در طول چرخه عمر دارایی
مدیریت خوردگی در طول چرخه عمر دارایی

المان‌های یک سیستم مدیریت خوردگی به روایت NACE

چارچوب سیستم مدیریت در خوردگی یا CMS برای اطمینان از نتیجه بخش بودن و ثبات و ارتباط روندهای مدیریت در خوردگی، بر اساس یک سری اصول اصلی بنانهاده شده است.

پیاده‌سازی مدیریت خوردگی به روشی یکپارچه و جامع در تمام مراحل مدیریت یکپارچگی دارایی، حوزه ای است که بسیاری از سازمان ها نیاز به دریافت راهنمایی را درآن حوزه شناسایی کرده‌اند. بخش‌های زیر عناصری را مشخص می‌کند که برای یک سیستم بهینه  CMS لازم است.

مطلب مرتبط: خوردگی چیست؟

خط مشی، استراتژی و اهداف مدیریت خوردگی

سیاست مدیریت خوردگی اصول ونیازمندی‌هایی را داراست.از این اصول و نیازمندی‌ها برای مدیریت تهدید خوردگی در طول چرخه عمر دارایی‌­ها و سیستم‌های دارایی استفاده می کنیم.

خط مشی مدیریت در خوردگی باید از طریق برنامه سازمانی با مأموریت سنجش‌های سازمان هم تراز باشد. این خط مشی پایه و اساس استراتژی مدیریت در بحث خوردگی یا برنامه بلند مدت مدیریت در خوردگی، به وسیله اهداف قابل اندازه گیری و مشخص است.

در طول توسعه و تدوین خط مشی­‌ها، استراتژی و اهداف مدیریت در خوردگی، زمینه­‌های داخلی یا خارجی باید مورد توجه قرار داده شود. همچنین باید به محیط­‌هایی که سازمان در تلاش است تا به اهداف خود برسند، توجه شود.

نمونه­‌هایی از زمینه خارجی، شامل محیط نظارتی و وجه دریافتی سازمان است. در حالی که نمونه­‌هایی از زمینه داخلی شامل فرهنگ سازمان و همچنین استانداردهای داخلی و مدل­‌های تجاری است.

خط مشی، استراتژی و اهداف مدیریت در خوردگی ممکن است در اسناد جداگانه وجود داشته باشد. اما در حالت ایده آل با خط مشی‌ها، استراتژی­­‌ها و اهداف استفاده شده برای مدیریت تهدیدات دیگر علیه چیزهای با ارزش سازمان یا سیستم‌های دارایی با هم یکی می‌شوند.

لازم به ذکر است که برخی از سازمان‌ها اهمیت لزوم بالای مدیریت را درک می‌کنند.

یکی از شرکت کنندگان حاضر در یکی از جلسات انجمن مرکزی خاورمیانه که حین بررسی IMPACT انجام شد، اینگونه اظهار می‌کند که:

مدیریت خوردگی از اهمیت فوق العاده­‌ای در سیستم مدیریتی ارشد برخوردار است. همچنین ابزاری برای مدیریت یکپارچگی دارایی است. این شرکت در انجمن دارایی ساخته شده است و هرکدام استانداردهای دارایی را برای دنبال کردن دارند. یک مدیر عامل خط مشی مدیریت دارایی را تعیین می‌کند.

مدیر ارشد یک شرکت خط لوله بزرگ در هند اینگونه بیان می‌کند که:

شرکت‌ها باید یک سیستم قوی برای مدیریت هر چه بهتر خوردگی داشته باشند. این سیستم شامل موارد زیر می‌شود:

 • خط مشی تایید شده
 • برنامه‌­ها و استراتژی‌ها
 • اهداف
 • پروسه‌­ها و دستورکارها
 • روش‌­های کنترل و بازبینی
 • ساختارها
 • متخصصان
 • منابع

مطلب مرتبط: حفاظت کاتدی چیست؟

تسهیل کننده‌ها، کنترل‌ها و اقدامات

ما برای سیستم CMS مسئولیتهای تغریف شده و مستند را با توجه به وظایف مدیریت خوردگی در نظر می گیریم.

وظیفه­‌ها و مسئولیت‌های تعریف شده شامل پرسنلی است که در توسعه، اجرا­، بازنگری و بهبود مستمر CMS مشارکت دارند.همچنین پرسنلی که ارزیابی‌های مربوط به خوردگی را انجام می‌دهند و فعالیت‌های پیشگیری و کاهش خوردگی را تعیین و اولویت بندی می‌­کنند.

نقش‌ها و مسئولیت‌ها توسط چارت سازمانی به یکدیگر مرتبط می کنیم. علاوه بر این­، هر پرسنل خارجی، مانند پیمانکار یا مشاور را نیز باید در نمودارهای سازمانی بگنجانیم.

پیمانکاران ،کارپردازان و وندورها

هنگام استفاده از خدمات پیمانکار، سازمان وظیفه دارد که تأیید کند آیا خدمات پیمانکار از الزامات CMS برخوردار هست یا از آن فراتر می‌­روند. بعلاوه، پیمانکار یا پیمانکاران­ باید مسئول پاسخگویی تخطی کردن از الزامات CMS طبق تعریف سازمان باشند. همین ملاحظات باید در مورد صلاحیت هر پیمانکار فرعی تحت نظر پیمانکار اعمال شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *