خدمات نفتان پایش

شاخص های عملکردی (Key Performance Indicators)

شاخص های عملکردی (KPIs)  ابزار ارزشمندی برای پایش عملکرد سیستم مدیریت خوردگی که در صنعت نفت و گاز بسیار حیاتی است، می باشد. پیاده سازی سیستم مدیریت خوردگی ضمانت می کند که تمام تهدیدهای خوردگی پیش از آنکه باعث تخریب شوند شناخته و کنترل شده اند و بنابراین امر یکپارچگی دارایی محقق خواهد شد.

شاخص های عملکردی  از لیستی که از یک سری فعالیت هایی که در مستندات ماتریس کنترل خوردگی  آورده شده اند و به صورت ماهانه بر اساس درصد گزارش می شوند انتخاب می شوند. استفاده از  شاخص های عملکردی خوردگی یک روش موثر برای ضبط، روندگیری و ارزیابی داده های مربوط به مهمترین فعالیت‌هایی هستند که بر یکپارچگی سیستم های فشار فرآیند یک دارایی تأثیر می گذارند.

استفاده از KPI های خوردگی به عنوان بخشی از دارایی ها سیستم مدیریت خوردگی، مزایای متعددی مانند بهبود ایمنی پرسنل و حفاظت از محیط زیست، کاهش زمان توقف کارخانه، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری، بازرسی و تصفیه شیمیایی را به دنبال دارد.  به عنوان مثال نرخ خوردگی داخلی و یا ماکزیمم نرخ خوردگی می توانند به عنوان شاخص های عملکردی یک سیستم مدیریت خوردگی در نظر گرفته شوند.

شاخص های عملکردی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *