خوردگی شیاری
دسته‌بندی نشده

Crevice Corrosion

Crevice corrosion (concentration cell corrosion) is the most common type of corrosion. This type of corrosion is found in many old ai...

ادامه مطلب