پروژه بررسی علل تخریب و پایش خوردگی فونداسیون بتنی دکل‌‎های خطوط برق‌های منطقه ای

پروژه بررسی علل تخریب و پایش خوردگی فونداسیون بتنی دکل‌‎های خطوط برق‌های منطقه ای

بتن مسلح به عنوان یكی از پركاربردترین مصالح ساختمانی، در سازه‌هایی همچون اسكله‌ها، پل‌ها، شمع‌های مدفون در خاک، موج شكن‌ها، پی‌های سا...

ادامه مطلب

بررسی میزان اثربخشی بازدارنده‌های خوردگی برج‌های خنک‌کننده پتروشیمی بندر امام خمینی

به منظور کنترل خوردگی برج و مبدل‌های خنک‌کننده از بازدارنده‌های خوردگی به طور مستمر استفاده می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی ...

ادامه مطلب