پروژه حفاظت کاتدی

عیب یابی، خرید و نصب تجهیزات، رفع عیب و راه اندازی پایدار سیستم حفاظت کاتدی

به طور کلی سیستم‌های حفاظت کاتدی به منظور کنترل خوردگی سازه‌های فلزی (عموماً فولادی) مدفون در خاک یا در تماس با آب مورد استفاده قرار ...

ادامه مطلب

بررسی میزان اثربخشی بازدارنده‌های خوردگی برج‌های خنک‌کننده پتروشیمی بندر امام خمینی

به منظور کنترل خوردگی برج و مبدل‌های خنک‌کننده از بازدارنده‌های خوردگی به طور مستمر استفاده می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی ...

ادامه مطلب