علل تخریب فونداسیون بتنی

پروژه بررسی علل تخریب و پایش خوردگی فونداسیون بتنی دکل‌‎های خطوط برق‌های منطقه ای

در این پروژه کارشناسان ما علل تخریب فونداسیون بتنی در دکل های خطوط برق را بررسی کردند. بتن مسلح یكی از پركاربردترین مصالح ساختمانی اس...

ادامه مطلب