خدمات نفتان پایش

پایش خوردگی (Corrosion Monitoring)

پایش خوردگی

در هر صنعتی که درگیر فرآیندهای نفت و گاز و مواد فرار است، خوردگی می­ تواند یکی از بزرگترین تهدید های طول عمر و پایداری دارایی باشد.پایش خوردگی به معنی مشاهده و چک کردن تغییرات متریال (فلزات، بتن و…) به واسطه فرآیندهای تخریب مانند زنگ زدگی اتمسفری، محلول شیمیایی، کریستالیزاسیون، واکنش زوج های گالوانیکی و… در تجهیزات  با پروب های خوردگی یا دیگر ابزارهای مناسب است. به عبارت ساده­ تر پایش خوردگی دنبال کردن تخریب تجهیزات در طول زمان است.

تغییر متریالی که باید مورد نظارت قرارگیرد شامل کاهش وزن، تغییرات فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی و مکانیکی، همچنین تغییرات یکپارچگی اجزاء (مانند ترک خوردگی) است. کاهش وزن یکی از مهم ترین و شناخته شده­ ترین روش های پایش خوردگی است. کاهش وزن می ­تواند ناشی از خوردگی یکنواخت یا خوردگی موضعی مانند حفره دار شدن، خوردگی شیاری، خوردگی بین دانه ای و… باشد.

بدون مانیتورینگ و پایش مناسب، مخازن صنعتی بزرگ مثل مخازن فشار و بویلرها به تدریج دچار خوردگی می شوند. در این صورت تخریب و نشتی رخ می­دهد که منجر به کاهش بازدهی و قابلیت اطمینان می­ شود. در موارد شدید، اگر خوردگی به موقع بررسی، منجر به تخریب کامل دارایی و انفجار و تهدید جان پرسنل و به بار آمدن خسارات سنگین مالی و محیط زیستی می شود.

پایش خوردگی

پایش خوردگی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *