مجله تخصصی خوردگی

خوردگی سایشی

خوردگی سایشی

خوردگی سایشی نوعی از خوردگی تسریع شده فلز است که در اثر حرکت نسبی بین محیط­‌های خورنده و سطوح فلزی ایجاد می­‌شود. محیط خورنده می­‌توا...

ادامه مطلب

خوردگی چیست

خوردگی چیست ؟ (Corrosion)

در این مقاله از مجله تخصصی خوردگی، در خصوص اینکه، خوردگی چیست و مباحث مرتبط با آن می‌پردازیم. خوردگی یک پدیده طبیعی است ک...

ادامه مطلب

حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی چیست ؟

برای اینکه بهتر متوجه شویم حفاظت کاتدی چیست ؛ باید بدانیم که این روش از موثرترین روش­‌های کنترل خوردگی است. با این طریق از سازه­‌های ...

ادامه مطلب

خوردگی گالوانیک

خوردگی گالوانیک

خوردگی گالوانیک، که به عنوان خوردگی دو فلزی نیز شناخته می شود. این نوع خوردگی، یک حالت رایج از تخریب خوردگی است که در بیشتر موارد با ...

ادامه مطلب

خوردگی شیاری

خوردگی شیاری

خوردگی شیاری (خوردگی سل غلظتی) شایع‌­ترین نوع تخریب خوردگی است. این نوع خوردگی در بسیاری از هواپیماهای قدیمی که به درستی تعمیر نشده‌ا...

ادامه مطلب

انواع خوردگی

انواع خوردگی

خوردگی گالوانیک (خوردگی فلزات ناهمسان که به اشتباه الکترولیز نامیده می­‌شود)؛ یکی از مهم‌ترین انواع خوردگی است. این نوع از انواع خور...

ادامه مطلب

مدیریت خوردگی

مدیریت خوردگی

یک سیستم مدیریت خوردگی (CMS)  مجموعه مستند از پروسه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز برای برنامه ریزی، اجرا و بهبود قابلیت یک سازمان است....

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

BLOG CHESS

XTEMOS ELEMENT

CAROUSEL OF POSTS