پروژه علل تخریب, پروژه ها

علل ریشه ای تخریب تیوب های کوره های واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر

علل ریشه‌ای تخریب

بررسی علل ریشه‌ای تخریب تیوب‌های کانوکشن و تشعشعی کوره‌های مایع واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر

در بررسی علل تخریب تیوب‌های کانوکشن ابتدا روشهای آزمایشگاهی و سپس مکانیزمهای تخریب احتمالی بررسی می شوند.

بررسی‌های آزمایشگاهی انجام شده:

بخشهایی از فرآیند تشخیص علت تخریب تیوب های کانوکشن عبارتند از :

 • آنالیز شیمیایی کوانتومتری
 • آزمون کشش
 • سختی سنجی
 • متالوگرافی
 • میکروسکوپ نوری OM
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
 • آنالیز شیمیایی تفکیک اشعه ایکس EDS
 • طیف سنجی پرتو ایکس XRD
 • آنالیز شیمیایی فلوئورسانس اشعه ایکس XRF
 • آنالیز نفتا

بررسی مکانیزم‌های تخریب احتمالی:

بخشهایی از فرآیندهای تشخیص علت تخریب تیوب های کانوکشن عبارتند از:

 • آنالیز شیمیایی کوانتومتری
 • آزمون کشش
 • سختی سنجی
 • متالوگرافی
 • میکروسکوپ نوری OM
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
 • آنالیز شیمیایی تفکیک اشعه ایکس EDS
 • طیف سنجی پرتو ایکس XRD
 • آنالیز شیمیایی فلوئورسانس اشعه ایکس XRF
 • آنالیز نفتا

تخریب تیوب های کانوکشن

علل ریشه‌ای تخریب
علل ریشه‌ای تخریب

تخریب تیوب های کانوکشن

علل ریشه‌ای تخریب
علل ریشه‌ای تخریب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *