پروژه علل تخریب, پروژه ها

علل ریشه ای تخریب تیوب های کوره های واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر

علل ریشه‌ای تخریب

بررسی علل ریشه‌ای تخریب تیوب‌های کانوکشن و تشعشعی کوره‌های مایع واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر

بررسی‌های آزمایشگاهی انجام شده:

 • آنالیز شیمیایی کوانتومتری
 • آزمون کشش
 • سختی سنجی
 • متالوگرافی
 • میکروسکوپ نوری OM
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
 • آنالیز شیمیایی تفکیک اشعه ایکس EDS
 • طیف سنجی پرتو ایکس XRD
 • آنالیز شیمیایی فلوئورسانس اشعه ایکس XRF
 • آنالیز نفتا

بررسی مکانیزم‌های تخریب احتمالی:

 • آنالیز شیمیایی کوانتومتری
 • آزمون کشش
 • سختی سنجی
 • متالوگرافی
 • میکروسکوپ نوری OM
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
 • آنالیز شیمیایی تفکیک اشعه ایکس EDS
 • طیف سنجی پرتو ایکس XRD
 • آنالیز شیمیایی فلوئورسانس اشعه ایکس XRF
 • آنالیز نفتا

علل ریشه‌ای تخریب
علل ریشه‌ای تخریب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *