مدیریت خوردگی

یک سیستم مدیریت خوردگی (CMS) یک مجموعه مستند از پروسه‌­ها و دستورالعمل­‌های موردنیاز برای برنامه­‌ریزی، اجرا و بهبود قابلیت یک سازمان برای مدیریت تهدیدی به نام خوردگی در برابر دارایی­‌ها و سیستم­‌های دارایی است.

اقدامات مدیریت خوردگی اجرا شده در سازمان­‌ها می­‌تواند ضامن حفاظت طولانی مدت و ایمن­‌تر دارایی­‌ها مثل خط لوله‌ها باشد. پیاده­‌سازی سیستم مدیریت خوردگی برگشت سرمایه را افزایش داده، در حالیکه هزینه­‌های چرخه عمر را کاهش می­‌دهد و باعث حفظ محیط زیست می­‌شود.

مهندسی فرآیند
آموزش
خدمات آزمایشگاهی