خدمات آزمایشگاهی

شرکت مدیریت خوردگی و یکپارچگی نفتان پایش رنج وسیعی از آزمون های مهندسی را به کارفرمایان ارائه می دهد که شامل تعیین گرید آلیاژ های فلزی، قطعات سرامیکی و پلیمری، همچنین آزمون های خوردگی، فیزیکی، مکانیکی و غیرمخرب است. این شرکت تا کنون بیش از 20 پروژه آزمایشگاهی به درخواست صنعت نفت و گاز انجام داده است و آماده ارائه خدمات به کارفرمایان خویش می­‌باشد.