خدمات نفتان پایش

آزمون های غیر مخرب

آزمون غیر مخرب فرآیند بازرسی، آزمون و ارزیابی مواد، برای یافتن ناپیوستگی­‌ها یا تفاوت­‌ها در خواص مواد بدون تخریب قابلیت سرویس­ دهی است. به عبارت دیگر، زمانی­که بازرسی یا آزمون کامل می‌شود، قطعه کاملا قابل استفاده است.

آزمون های غیر مخرب رنج وسیعی از آزمون ها را در برمی گیرد:

آزمون چشمی (Visual Testing)

این روش پایه‌ای‌ترین، ابتدایی‌ترین و معمولاً ساده‌ترین روش آزمون غیر مخرب است. در این روش ظاهر قطعه به صورت بصری مورد ارزیابی قرار می گیرد و گاهی اوقات از دوربین‌هایی نیز برای آزمودن سطح قطعه نیز استفاده می شود. عیوب قطعه به صورت چشمی ارزیابی می شوند.

آزمون پرتونگاری (Radiography Testing)

در این آزمون از پرتوهای گاما و ایکس، که قابلیت نفوذ در بسیاری از مواد را داراند برای ارزیابی قطعات و تشخیص عیوب استفاده می شود. در این روش پس از تابانیدن و عبور پرتو ایکس یا رادیواکتیو به قطعه ، تصویر تشکیل شده روی فیلم تفسیر شده و محل، اندازه و نوع عیب مشخص می گردد.

آزمون ذرات مغناطیسی (Magnetized Testing - MT)

در این روش با پاشش ذرات آهن بر روی ماده‌ای با خاصیت آهنربایی و القای میدان مغناطیسی عیوب تشخیص داده می شوند. هرگونه تغییر شکل یا اعوجاج در میدان های مغناطیسی از عیوب موجود در نمونه نشات می گیرد و بدین وسیله عیوب شناسایی می شوند.

آزمون فراصوتی (Ultrasonic Testing – UT)

در این روش از امواج فراصوت با فرکانس بالا و با دامنه کم برای ارزیابی قطعات استفاده می شود. پس از برخورد امواج با گسستگی ها، امواج توسط حسگر دریافت شده و ضخامت و نوع عیوب تشخیص داده می شود.

آزمون مایع نافذ (Liquid Penetrant Testing – PT)

در این روش با استفاده از یک مایع نافذ رنگی یافلورینت سطح قطعه پوشیده می‌شود. پس از مدتی این مایع در درون شکاف‌ها و حفره‌های سطحی قطعه نفوذ می‌کند. پس از آن مایع از سطح جسم زدوده می‌شود و ماده ظاهر کننده به روی سطح پاشیده می‌شود. اختلاف روشنایی مایع نافذ و ظاهرکننده باعث می‌شود که عیوب سطحی به راحتی مشاهده شوند.

آزمون الکترومغناطیس (Electromagnetic Testing - ET)

در این روش با استفاده از یک میدان مغناطیسی متغیر در یک ماده رسانا به تشخیص عیوب پرداخته می شود، بدین صورت که جریان الکتریکی گردابی القا می‌شود و این جریان الکتریکی اندازه‌گیری می‌شود. وجود گسستگی‌ها و عیوب مانند ترک ها در ماده باعث ایجاد وقفه در این جریان می‌شود. بنابراین عیوب شناسایی می شوند.

آزمون نشتی (Leak Testing - LT)

از متدهای متفاوتی برای تشخیص نشتی در مخازن تحت فشار و مانند آن، استفاده می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: گوشی‌های الکتریکی، گیج فشار، گاز یا مانع نافذ، دیود هالوژن، طیف‌سنجی جرمی و همین‌طور تست حباب صابون.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *